Klok Horloge Tijd

Ken de klant

De hoeveelheid digitale communicatie tussen klanten en bedrijven of organisaties groeit met de dag. En dat geldt ook voor het verwachtingspatroon van de klant. Niet alleen verwacht de consument van vandaag dat hij of zij via een digitaal kanaal kan communiceren, men gaat er inmiddels ook al van uit dat het bedrijf of de organisatie hem of haar persoonlijk (her)kent. Voorkeuren, aankoopgeschiedenis, eerder contact, ze moeten bekend zijn. Kortom, de consument wil niet als een vreemde worden behandeld.

Registreer hier!

No Fields Found.